PRAVO (NA) ZNANJE

Cilj projekta je da se studenti informišu o svojim pravima i mogućnostima da se uključe u donošenje odluka i daju konkretne predloge za poboljšanje nastavnih procesa i studentskog standarda.

Nedovoljna informisanost i razumevanje aparata donošenja odluka u okviru fakulteta i univerziteta je jedna od osnovnih razloga zašto se studenti ne uključuju aktivno u rad studentskih predstavničkih tela. Izlaznost na izborima za studentski parlament je poslednjih godina u porastu, ali je i dalje manje od 10% na Univerzitetu u Novom Sadu.

Aktivno učešće u studentskim organizacijama, osim što pruža mogućnost uticanja na promene i dešavanja u akademskom društvu, utiče i na same studentske aktiviste tako što ih upoznaje sa volonerizmom i radom u timovima. Na taj način studenti stiču iskustvo i neophodne socijalne veštine i znanja za buduću karijeru.

Projekat predviđa izradu brošure koja sadrži informacije o studentskim predstavničkim telima, organima univerziteta i fakulteta, studentskim  i strukovnim organizacijama koje će biti podeljene na fakultetima UNS i organizovanje konferencije na koju će biti pozvani aktuelni predstavnici studenata.

Ovaj projekat je podržala  Gradska uprava za sport i omladinu - Kancelarija za mlade.