Unija mladih Srbije – skraćeno UM Srbije - je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2014.

godine i to od strane grupe mladih ljudi radi ostvarivanja ciljeva u oblasti afirmacije i razvoja

mladih i ostalih građana. Ova grupa entuzijasta želi da iskoristi svoja znanja i iskustva stečena

radom u organizacijama na način da se unapredi položaj mladih u društvu i da doprinese

izgradnji slobodnih i svestranih ličnosti.

Da biste nas bolje upoznali, izdvojićemo neke od najvažnijih ciljeva naše organizacije:

- unapređenje i razvoj stvaralaštva, kulture, obrazovanja, nauke, sporta, ostvarivanje

humanitarnih i drugih društveno korisnih ciljeva;

- borba protiv materijalnog i duhovnog siromaštva;

- aktivnosti usmerene na učenike i studente;

- razvoj naučnog i kulturno-umetničkog stvaralaštva mladih;

- afirmisanje i podsticanje učešća mladih u razvoju zajednice i društva u celini;

- rad na razvoja kulturne, humanističke, naučne i filozofske misli;

- očuvanje, unapređenje i promovisanje kulturne baštine, istorije, običaja, tradicionalnih zanata;

- podizanje svesti i razvoj multikulturalnosti, multietničnosti, tolerancije i rodne ravnopravnosti;

- razvoj i unapređenje tehničkog stvaralaštva i tehničke culture kao i podsticanje i razvoj

inovatorstva;

- unapređenje životne sredine i razvoj ekološke svesti;

- promovisanje zdravog načina života, sporta, ishrane, mentalnog i duhovnog zdravlja;

- poboljšanje standarda mladih u Srbiji;

- saradnja sa drugim udruženjima mladih kao i sa obrazovnim, naučnim i drugim ustanovama;

- saradnja sa međunarodnim i nevladinim organizacijama i udruženjima građana;

- međunarodna saradnja sa udruženjima mladih iz inostranstva;

- podrška i doprinos procesima evropskih integracija;

- afirmacija volonterizma kroz programe i aktivnosti;

- jačanje socijalnih veština za zapošljavanje i razvoj karijere;

U cilju ostvarenja navedenih ciljeva, UM Srbije:

- izdaje publikacije (štampane i elektronske) namenjene mladima;

- organizuje razne manifestacije, seminare, predavanja, savetovanja, konferencije, izložbe,

koncerte, promocije i istraživanja u svim oblastima koje mogu da utiču na kvalitetniji život

mladih;

- organizuje različite oblike saradnje između raznih udruženja.