PRAVO (NA) ZNANJE 2017

 U okviru projekta je održana i konferencija na Zlatiboru u periodu od 10-13. novembra na kojoj su učesnici posebnu pažnju obratili na novi Zakon o visokom obrazovanju.