Uspešno završene edukacije u sklopu projekta FemaleEnter.com

Jedna od faza projekta FemaleEnter.com odnosila se na organizovanje paketa obuka namenjenih ženama preduzetnicama koje su imale za cilj da pruže znanje o savremenim oblicima poslovanja, kako bi upoznale sa novim pristupima u uslužnim tehnologijama, mogućnostima digitalnih komunikacija, kao i mogućnostima apliciranja na različite tokove finansiranja i sufinansiranja.

Regrutacija preduzetnica se vršila putem promotivnog oglašavanja na internetu i putem društvenih mreža, ali je regrutovanje kandidatkinja takođe vršeno kontaktiranjem drugih asocijacija čije su članice žene preduzetnice, kako bi selekcija kandidatkinja bila što adekvatnija. Prijava na konkurs zahtevala je od kandidatkinja da pošalju svoju biografiju i motivaciono pismo kako bi organizatori imali što bolji uvid u potrebe kandidatkinja. Nakon pažljive analize, pristiglih prijava, pristupilo se odabiru kandidatkinja, nakon čega je i konačno odabrano 20 korisnica projekta.

 Edukacije su se održale u periodu od 15. avgusta do 6. septembra, dakle u trajanju od četiri vikenda (subotom i nedeljom), u restoranu Absolut terasa, na Ribarcu od 11-15h, prema unapred utvrđenom rasporedu. Teme koje bi se obrađivale su: digitalni marketing, web trgovina, kreiranje sajta, osnove grafičkog dizajna, ovladavanje različitim opcijama u oglašavanju koje nude socijalne mreže, ali i teme poput usluga, uslužnih tehnologija, efikasnih sistema u uslužnim tehnologijama, kao i teme koje su se odnosile na konkretno pisanje projekata i mogućnosti koje pružaju fondovi. 

Predavači: dr Ana Knežević, MA Igor Graić, prof. dr Nenad Simeunović, prof. dr Slobodan Morača