LeanCanvas & Customer Journey, MA Igor Graić

 

 

Nakon uspešnog predavanja dr Ane Graić, direktorke kompanije "Story Factory" o digitalnim komunikacijama i internet oglašavanju, nastavljamo druženje sa preduzetnicama, ovoga puta sa Igorom Graićem, doktorandom sa Fakulteta tehničkih nauka na temu LEAN filozofije i njenih alata .

 

Lean metodologija je proistekla iz Tojotinog proizvodnog sistema (TPS - Toyota Production System) koja je revolucionirala proizvodnju fizičkih dobara u 50-im i 60-im godinama prošlog veka. Metodologija je bazirana na povećanju efikasnosti, poboljšanju proizvodnih procesa i povećanju inovativnosti u kompanijama. Tokom vremena je evoluirala u industriju razvoja softvera (Agile Development - agilni razvoj) i pokretanje startapa.

Ova metodologija se zasniva na eksperimentiranju, dobijanju povratnih informacija od kupaca i neprestanom učenju kako bi se došlo do najboljeg mogućeg proizvoda.

"Business Model Canvas" predstavlja strateški menadžment i "lean startup" šablon za razvoj novih ili dokumentovanje postojećih poslovnih modela. To je vizualni grafikon sa elementima koji opisuju ponudu kompanije, proizvode, infrastrukturu, klijente i finansije. Platno pomaže kompanijama da usklade svoje aktivnosti ilustrujući potencijalne kompromise. Platno je jednostavan grafički šablon koji opisuje devet osnovnih komponenti: segmentacija klijenata, vrednost ponude, kanali, odnosi sa klijentima (kao što su "self-service" ili personalne asistencije), izvor prihoda, sredstva, aktivnosti, partnerstva i troškove. Pojedinačni elementi podstiču razmatranje punog obima posla, dok celokupan plan podstiče na razmišljanje o tome kako se elementi uklapaju zajedno. U ovom tekstu ćemo opisati prva dva elementa i to na primeru naše kompanije, tako što ćemo odgovoriti na pitanje šta je to vrednost ponude, a šta segmentacija klijenata.