Konferencija Pravo (na) znanje - 10-13.11.2017, Zlatibor

 

 

Konferencija u okviru projekta Pravo (na) znanje se ove godine održala na Zlatiboru u periodu od 10-13. novembra.

Na konferenciji je učestvovalo oko 130 studenata koju su uzeli aktivno učešće u diskusiji o pravima i obavezama studenata tokom studiranja.

Posebna pažnja je stavljana na novi Zakon o visokom obrazovanju koji je usvojen u Skupštini Srbije krajem septembra.

 

                                         

 

 

 

Trag fondacija logoAktivne zajednice

Problemi sa kojima se susreću ljudi u lokalnim zajednicama su različiti, kao i rešenja koja se mogu primeniti. Stoga program Aktivne zajednice omogućava finansijsku podršku u iznosu do 350.000 dinara incijativama za rešavanje zajedničkih problema građana/ki u lokalnim zajednicama. Ovaj tematski neograničen program podstiče aktivnije učešće građana u rešavanje konkretnih problema na lokalnom nivou. Uspešne akcije pomažu ljudima da steknu nova znanja i poverenje u sopstvene mogućnosti.

Read more...

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora, u AP Vojvodini za 2016. godinu

 

Read more...